Jak napsat odborný text? Kde vůbec začít?

V tomto článku vám přiblížíme stručný návod, jak při vypracovávání textu postupovat.

Тéma

Prvním krokem je vybrat si téma, které pro vás bude zajímavé, a tím pádem o něm nebude tak složité psát.

Bibliografické rešerše

Jakmile si vyberete téma, zajistěte si v knihovně bibliografické rešerše. Vyhledají vám veškeré dostupné zdroje. Zjistíte tak, jestli je jejich množství dostatečné, abyste o tomto tématu mohli psat.

Citace

Zjistěte si požadavky na formální úpravu a citační normu, kterou vyžaduje.

Formátování

Nastavte si v textovém editoru formátování. Pokud nevíte jak na to, stačí si slovo formátování vyhledat přímo v nápovědě textového editoru anebo na internetu, kde můžete najít různé články či videa, které vám s formátováním napomohou.

Nyní lze začít psát. Texty obvykle píšete buďto v neutrální osobě – například „byla využita tato data“ nebo v autorském plurálu jako je například „v odborných textech používáme…“. 

Úvod

V úvodu uvádíme, jaké jsou její cíle, proč práci píšeme a jaký má být přínos této práce. Zvolíme také metody, které v práci chceme použít pro získávání dat a k dosažení stanovených cílů. Uvedeme, proč je zvolené téma aktuální a kteří autoři se tématem v současnosti zabývají. Dále stručně uvedeme strukturu a charakteristiku jednotlivých kapitol. Úvod by měl být v rozsahu 2-3 stran.

Shrnutí

Shrnutí sepíšeme v závěru.

Poslední krok

Posledním krokem je celková kontrola  – dodržení citačních norem, stylistiky, gramatiky a případných překlepů.